EMASESA | Tallers d'educació ambiental a escolars

Xerrades, tallers i jornades d'educació ambiental per a alumnes de primària: "El agua en las aulas". (2014-2017)

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació i sensibilització ambiental que promou l'Empresa Municipal d'Aigües de Sevilla i el tema principal és L'AIGUA. Es tracta d'una campanya enfocada i treballada de manera específica per al col·lectius d'alumnes de primària.

L'aigua a les aules és una campanya d'educació ambiental creada per a escolars, iniciada a l'octubre de 2014 l'objectiu de la qual és la sensibilització davant la problemàtica de l'AIGUA, un recurs limitat, el respecte per l'entorn i el comportament responsable per poder disminuir l'impacte ambiental de les nostres accions tant a nivell particular com a nivell global.
 
Per aconseguir tots aquests objectius sm crear 4 tallers pràctics, 2 sobre proveïment i 2 sobre sanejament on es posen en pràctica els coneixements explicats en les xerrades prèvies. Alguns dels tallers ideats per a realitzar a les escoles van ser "Fabrica un filtre d'aigua" i "Maqueta d'una depuradora". Els tallers estan realitzats per tècnics especialitzats que es desplacen a cada centre per realitzar les xerrades i els tallers.
SM | Jornades de Gestió i Control de Qualitat a la empresa
Dirigit a Responsables de Qualitat, l'objectiu d'aquest curs és el reciclatge i l'actualització dins l'àmbit administració i industrial, permetent, en una sola jornada, donar les claus i les eines necessàries per dur a terme una bona gestió i qualitat a l’activitat. Aquestes jornades es realitzen amb càdència trimestral, havent-se dut a terme les corresponents al març, juliol i setembre de 2014.
 
Programa:
Gestió de la Qualitat a Activitats Industrials i d’Administració
Obligacions Legals: 
- Minimització de Residus.
- Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)
- Declaració per a Gestors (DARIG)
- Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA)
- Pla de Prevenció de Residus d'Envasos, Declaració d'Envasos
- Adequació a la Llei 3/98, Pla de minimització de Residus Especials, 
- Responsabilitats legals de la Direcció.
Eines de Gestió Ambienta i de la Qualitat: ISO 9001, ISO 14001, EMAS
Subvencions relacionades amb el medi ambient.
 
Desenvolupament. Es tracta d'un curs de 7 h, realitzat en una sola jornada, amb places limitades. El curs té lloc a les nostres instal•lacions de Barcelona. 
El professorat de la jornada està format per tècnics experts i què gestionen sistemes de Qualitat i medi ambient dins del seu entorn laboral.
 
AJ. DE RODA DE BERÀ | Tramitació de la bandera blava de les platges

Documentació per a la tramitació de la bandera blava a les platges Llarga i Costa Daurada de Roda de Berà. (2013-2014)

sm sistemes mediambientals va dur a terme l'elaboració de la documentació tècnica per aconseguir la bandera blava a dues platges de Roda de Berà segons els models establerts per l'ADEAC (Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor). L'àmbit de certificació van ser les platges Llarga i Costa Daurada.

Es va recopilar tota la informació necessària a través de documentació de l'Ajuntament de Roda de Berà i, a la vegada, es va treballar per desenvolupar qüestionaris que permetrien conèixer tant l'opinió dels usuaris com l'estat real i els serveis de les dues platges.

Es van crear tres qüestionaris per repartir al municipi i conèixer una opinió general i, en particular, un qüestionari específic per a la platja Llarga i un altre per a la platja Costa Daurada.

DIP. BARCELONA| Activitats per a la Setmana de l'Energia Sostenible
sm sistemes mediambientals va participar en la Setmana de l'Energia Sostenible presentant activitats lúdiques i realitzant tallers on conèixer i debatre l'actual model energètic, les pautes de consum i les diferents opcions de futur tant a nivell ambiental com econòmic.
 
Es va realitzar el taller de "Crispetes a pedals" convertint-lo en una jornada festiva on es va generar energia d'una manera alternativa i original, pedalant, i es va demostrar que es poden obtenir productes de consum com crispetes, sense corrent elèctric i sense emissions de carboni. Els participants es van endur una paperina amb les crispetes que ells mateixos havien fet.
 
L'altre taller va ser "Cuina sostenible amb l'Ismael Prados" on es va buscar donar a conèixer la cuina solar, com funciona i els avantatges que té per a l'economia i el medi ambient. El popular cuiner és un gran coneixedor i defensor dels criteris sostenibles i va saber fer arribar les seves experiències als participants del taller. 
 
Als dos tallers es va aconseguir la participació dels assistents i el coneixement de diferents opcions energètiques que no són habituals i són igual d'eficaces i totalment sostenibles amb el medi ambient.
 
L'equip humà d' sm estava format per dos educadors ambientals i dinamitzadors que van supervisar els tallers, van informar sobre les energies sostenibles i van resoldre qualsevol dubte dels participants i assistents.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelellet sm va dur a terme durant entre gener i octubre de 2014 un Cens d'activitats del municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1972 i 2014, revisant-un total de 1189 expedients. El posterior treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 492 activitats presents al municipi.
Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:
 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, alçada evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges

Suport, assessorament i auditoria per al compliment del sistema de gestió basat en la UNE-ISO 13.009:2016 a les platges de Salou. (2014-actualitat)

sm ha estat l'empresa responsable de donar suport i assessorament a l'Ajuntament de Salou per a complir la gestió basada en la UNE-ISO 13.009:2016 (abans UNE 187.001:2011) de les platges de llevant i ponent durant les temporades de bany des de 2014.

Aquesta certificació es va normalitzar a nivell nacional com a norma UNE al 2008, convertint-se en la norma de qualitat UNE 187001: 2008, i actualment està vigent l'edició de 2016 convertint-se en la UNE-ISO 13.009:2016 . 
 
Els principals aspectes que es tenen en compte per a poder arribar a obtenir aquest certificació són: la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació que es dóna a la platja, la neteja i la recollida de residus, el manteniment de les instal·lacions i els equipaments, els accessos, els serveis higiènics, els serveis de menjar i beure, lloguer de material i equipament i la gestió del propi sistema. 
 
Es realitza una auditoria sobre més de 140 aspectes de les platges plantejant enquestes als usuaris per conèixer el seu nivell de satisfacció i presentant documentació gràfica, fotos i informes escrits detallats de cadascun dels punts que ajuden a desenvolupar, adaptar i renovar el sistema de gestió per aconseguir la certificació UNE-ISO 13.009:2016.

 

AMB | Caracteritzacions de fracció vegetal

Caracteritzacions de residus de la fracció vegetal. (2014)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona contracta els serveis d'sm per a la realització de quatre caracteritzacions de residus de fracció vegetal corresponents a vehicles sencers, amb una cadència d'una setmanal, dins les pròpies dependències de destí dels residus de l'àmbit metropolità. L'orígen de la mostra correspon a la recollida dels diferents punts de fracció vegetal, on cada camió pot recollir uns 70 punts.
La metodologia emprada per a la caracterització de la totalitat de la càrrega del vehicle (4000-5000 kg) ha estat la següent:
 • Càlcul del pes de la mostra mitjançant pesada a l'entrada i sortida del vehicle.
 • Amb mitjans mecànics de la pròpia planta (pala, bobcat ...) es realitza una escampada dels materials al llarg d'una superfície àmplia. D'aquesta forma es facilita la identificació per part dels caracteritzadors dels diferents materials.
 • Separació i pesatge de les diferents fraccions d'impropis: F.V. (per diferència) - Bosses plàstic (incorporant les què contenien F.V.) - Envasos plàstics - Altres plàstics no envasos - Alumini Fèrric - Vidre - Paper i Cartró - Voluminosos no F.V. - Bosses d'escombraries amb fracció resta - Rebuig - Altres - Especials (tèxtil, RAEE, medicaments...)
 • Fotografiat del procés i de les diferents fraccions identificades.
 • Informe de resultats.
CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Operari d'estacions de tractament d'aigua

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir com a operari dins d'una instal·lació de tractament d'aigua en l'àmbit de manteniment d'equipaments, presa de mostres, analítiques bàsiques, resolució d'avaries més freqüents i comprensió de processos de depuració.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs SEA 028-2 (RD 330/97), per a un total de 214 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Manteniment preventiu d'equips i processos de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores. (UF 1669 / 80 hores)
- Reparació d'equips mecànics i elèctrics de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1670 / 80 hores)
- Manteniment de l'entorn de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1671 / 30 hores)
- Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (24 hores)

La nostra empresa, per la seva experiència formativa i d'especialistes en medi ambient des de la vessant de consultoria, ofereix un punt de vista actualitzat de la matèria de tractament i problemàtiques més comuns de la gestió d'aigües residuals, així com la possibilitat de contactes en empreses vinculades i col·laborants, per tal de poder articular correctament les pràctiques laborals no professionals.

Aquest curs es va desenvolupar en una edició (2013), i en total es varen capacitar a un total 15 alumnes.
 

CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Gestió de residus urbans i industrials

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir de   tècnic de residus, ajudant en la gestió de residus a les plantes industrials a partir del seu control, vigilància, informació i distribució.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al RD 1377/09 (Curs SEAG 0108), per a un total de 405 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Gestió de Residus urbans (MF0076_2 / 100 hores)
- Gestió de Residus Industrials (MF0077_2 / 100 hores)
- Seguretat i Salut (MF0075:2 / 50 hores)
- Pràctiques professionals no laborals de Gestió de Residus urbans i industrials (MF0066:  / 120 hores)
- Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (15 hores)

La nostra empresa, per la seva experiència formativa i d'especialistes en medi ambient des de la vessant de consultoria, ofereix un punt de vista actualitzat de la matèria de gestió de Residus, així com la possibilitat de contactes en empreses de gestió de Residus, per tal de poder articular correctament les practiques laborals no processionals.

Aquest curs es va desenvolupar en dues edicions (2011 i 2012), i en total es varen capacitar a un total 30 alumnes.

CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Control de Plagues

Curs de Serveis de Control de Plagues en el CIFO Santa Coloma (2011, 2013, 2017, 2019)

Aquest curs de capacitació Professional té per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir i poder muntar una empresa de control de plagues, atenent la nova normativa comunitària que exigeix coneixements formals pe poder aplicar productes sanitaris i que substituirà en pocs anys els carnets d'aplicadors bàsic i professional.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs SEA 028-2, per a un total de 404 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

 • Preparació de productes biocides i fitosanitaris (MF0078_2 / 100 hores)
 • Aplicació de medis i productes per al control de plagues (MF0079_2 / 140 hores)
 • Seguretat i Salut (MF0075:2 / 50 hores)
 • Pràctiques professionals no laborals de Gestió de Residus urbans i industrials (MF0322:  / 80 hores)
 • Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (34 hores)

Aquest curs es va desenvolupar a les instal·lacions de CIFO Sta COloma i s'han capacitat 15 alumnes en cada edició.

CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs Tècnic/a en Control de Qualitat

Curs de Tècnic/a en Control de Qualitat (normes ISO) en el CIFO Santa Coloma (2011, 2013)

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir com a tècnic de qualitat i medi ambient en una empresa a on hi hagués implantat un sistema integrat de prevenció, medi ambient i qualitat. Igualment, en el present curs es varen reforçar aspectes associats al compliment legal ambientals de les empreses.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs amb codi INEM ADGZ86 (RD 330/97), per a un total de 239 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Certificació i acreditació (40 hores),
- Gestió de la qualitat (65 hores)
- Documentació del sistema de qualitat (35 hores)
- Gestió mediambiental (30 hores)
- Prevenció de riscos laborals (10 hores)
- Sensibilització ambiental (9 hores)
- Inserció laboral (15 hores)

 

Aquest curs es va desenvolupar a les instal·lacions de CIFO Santa COloma, i es varen capacitar 15 alumnes en cada edició.
 

AJ. SEVILLA | Curs de Residus urbans i industrials

Acció formativa de 400h d'Operari de residus industrials i domèstics. (2014)

Sistemes mediambientals va ser contractat per l'Ajuntament de Sevilla per a impartir el Curs de Residus urbans i industrials a nivell operari entre setembre i desembre de 2014, enmarcat en el Pla municipal d'ocupació cofinançat per la Unió Europea.

En col·laboració amb els tècnics d'ocupació municipals, el personal d'sm va impartir un curs de 400 hores a persones en situació d'atur.

El curs es va dividir en una part teòrica impartida a l'aula i completada per una part pràctica formada per visites de camp, exercicis pràctics desenvolupats al carrer i pràctiques en empreses relacionades amb la gestió de residus.

Els resultats van ser positius ja que el 30% dels alumnes van aconseguir una ocupació en l'àmbit de la gestió de residus.

AJ. MADRID | Aula ambiental "La Cabaña del Retiro"

Des del 1 de gener de 2014, sm es fa càrrec del "Programa formatiu i divulgatiu mediambiental a l'Aula Ambiental La Cabaña del Retiro ". Es tracta d'un Centre d'Educació Ambiental situat al cor verd de Madrid, el parc del Retiro, que disposa d'un complet programa d'activitats educatives, dissenyades de forma específica per a cada nivell. En aquestes activitats, adreçades principalment a centres educatius, es fomenta la participació activa de l'alumnat, i els coneixements s'adquireixen a través de l'experimentació i de l'aplicació pràctica dels continguts.

S'hi fan tallers, itineraris i rutes guiades pel parc, hort urbà... sempre treballant temes com la biodiversitat animal, la biodiversitat vegetal i la sostenibilitat, de manera pedagògica i fomentant la participació activa dels grups, apropant així el medi ambient als participants.

Els caps de setmana es realitzen activitats per a públic familiar consistents en tallers i sendes en funció de l'edat dels participants, i itineraris guiats per a públic adult pel parc del Retiro. A més està en funcionament l'Hort Ciutadà, amb grups organitzats tots els dimecres i dissabtes de l'any.

L'equip que forma part d'aquest projecte està format per 4 tècnics que realitzen tasques d'educadors ambientals , un especialista en hortifloricultura i un equip coordinador del projecte.

AJ. GIJÓN - EMULSA | Campanya ambiental

Campanya ciutadana de conscienciació ambiental a Gijón (2013-2014)

sm va ser l'empresa guanyadora del concurs públic en què EMULSA (Empresa Municipal de Serveis de Medi Ambient Urbà de Gijón) licitava la realització d'una campanya de conscienciació mediambiental orientada a la ciutadania durant els anys 2013-2014.
L'objectiu principal de la campanya era el compromís i la implicació per part dels ciutadans de Gijón en temes com el reciclatge, la reducció de residus, la cura de platges i espais verds i la responsabilitat mediambiental ciutadana en general. D'altra banda, havien de donar a conèixer les iniciatives ambientals i el treball que realitza diàriament EMULSA, per exemple, dinamitzant la utilització dels 4 punts nets ubicats a Gijón.
sm desenvolupar 21 activitats amb una durada mínima de tres hores i es van enfocar tenint en compte 3 àmbits:
 • Global: la comunitat de la qual formem part també forma part d'un global, les nostres accions tenen grans repercussions.
 • Local: problemàtiques i solucions en el nostre àmbit més proper.
 • Personal: des de la nostra casa és possible construir entre tots entorns més sostenibles. Les nostres decisions individuals tindran una repercussió a escala local, regional i planetària.
 
En ser una campanya orientada a tota la població, sm les va agrupar de la següent manera: 7 ACCIONS per a públic infantil, 3 accions per a públic juvenil, 7 activitats per a adults, 2 per a empreses i 5 accions transversals.
 • Alguns exemples d'activitats infantils van ser els tallers "Reparat millor nou" on es potenciava la reutilització de materials ja usats com tèxtils o plàstics. També hi va haver "Contacontes" amb rerefons de conscienciació ambiental, tallers de pintura i reciclatge o la realització d'un herbari.
 • De cara a activitats juvenils es van buscar temes atraients per als joves com un taller de reutilització de teles on poder crear un vestit, una bufanda o una faldilla. També es va treballar el tema de la petjada ecològica o el consumisme.
 • Per als adults es va decidir treballar una huero urbà i un jardí ecològic al balcó, es va ensenyar a fer compostatge casolà, com obtenir una decoració nadalenca amb productes reciclats, mercats d'intercanvi ...
 • Les 2 activitats per a empreses van estar destinades a la reducció de residus i el seu reciclatge dins d'un entorn urbà i la matèria orgànica i el seu tractament dins d'un mercat.
 • Finalment, les activitats transversals van ser la celebració del Dia del Medi Ambient, el desenvolupament d'una APP sobre bones pràctiques ambientals, l'ambientalització de festes amb materials reciclats i les actuacions de mims per conscienciar sobre la importància de tenir neta la ciutat, la platja o la muntanya.
AJ. BARCELONA | Millora de la recollida selectiva als Mercats Municipals de Barcelona

Campanya per a la millora de la recollida selectiva de residus als Mercats Municipals de Barcelona (2014)

Durant el període de març a novembre de 2014 sm, sistemes mediambientals desenvolupa una campanya tutorada per la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona i dirigida a 29 Mercats Municipals.

El projecte consisteix en l'actuació d'un equip de tècnics que fan tasques d'educadors/informadors ambientals i que, agrupats en equips, desenvoluparan la tasca educativa i sensibilitzadora entre els paradistes i generadors de residus dels Mercats. L'objectiu principal que cerca aquesta campanya és el de millorar la puresa de recollida selectiva dels principals fluxos de generaciópaper i cartró, matèria orgànica, envasos, rebuig i gel.

Per aquest projecte sm ha dissenyat un sistema de captació de dades mitjançant smartphone que emmagatzema de forma on line i automàtica els valors dels diferents controls i revisions realitzats a les diferents parades dels mercats.

En total s'interactua sobre un total d'uns 1.000 paradistes al llarg de les dues/tres setmanes de presència en cadascún dels 29 mercats.

AJ. CORNELLÀ | Assessorament i seguiment a compostaires domèstics

Servei de seguiment de compostaires al municipi de Cornellà de Llobregat. (2013)

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat confia en sm per tal de realitzar les tasques de seguiment sobre els ciutadans de Cornellà que disposen d'un compostador domèstic fora de l'àmbit del programa de Xarxa de Compostaires de l'AMB i que:
 
 • Tinguin problemàtiques específiques amb l'ús del compostador
 • Hagin manifestat la seva voluntat per retornar el compostador
 • No es disposi de dades relatives a com els hi està anant el procés de compostatge iniciat
 • Necessitin material del tipus cucs, compostadors etc ...
Es realitzen les visites domiciliàries seguint un protocol de visita: concertació de la visita, realització de la visita, comprovació de l'estat i funcionament del compostador, emplenat del qüestionari segons model del Programa de la Xarxa de Compostaires, realització de fotografies de fets significatius i recollida de peticions de l'usuari (formacions de reforç, cucs, més compostadors ...).
AJ. TEROL | Projecte LIFE+. Equilibri ambiental sostenible

L'Ajuntament de Terol va posar en marxa a finals de l'any 2012 el projecte "Recovery of the natural periurban area Las Arcillas: sustainable environmental balance" aprovat per la Comissió Europea i que s'emmarca dins del programa LIFE+. L'objectiu d'aquest projecte és la recuperació de l'entorn de les antigues pedreres d'argila situades a l'extraradi del municipi, no només com un espai d'oci integrant-lo en l'entorn urbà de Terol, sinó també contribuint amb això a promoure la mobilitat sostenible i per tant pal·liar el canvi climàtic mitjançant la creació i connexió d'eixos a la ciutat.

Per a aquest projecte, l'Ajuntament de Terol ha confiat en sm per als treballs que s'emmarquen dins de l'acció E.1 Gestió i seguiment del projecte, en la qual s'estableix l'obligació de comptar amb una consultoria externa que dugui a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius aconseguits. Entre les diferents tasques que du a terme l'equip tècnic de sm, destaquen:

a) Definició i presentació d'un sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
b) Realització d'una valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
c) Assessorament a l'Ajuntament de Terol en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
d) Desenvolupament de tasques de relació i contacte amb les unitats administratives de l'Ajuntament afectades per l'execució dels treballs.

GEDESMA | Informació ambiental de la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid

Servei d'informació ambiental i atenció a consultes de caràcter ambiental.(2013)

El Servei d'Informació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid va ser adjudicat per l'empresa pública Gestió i Desenvolupament Sostenible SA (GEDESMA) al gener de 2013. En el servei participen 5 tècnics superiors d'sm i tenen la comesa de respondre a totes les demandes d'informació que realitzen empreses, ciutadans i altres administracions sobre qualsevol vector ambiental en l'àmbit de la Comunitat de Madrid:

 • Residus
 • Estudis d'impacte ambiental
 • Caça i pesca
 • Gestió d'Aigües
 • Tràmits administratius...

El nombre mitjà de consultes mensuals oscil·la entre les 800 i les 1.100 i es realitzen en la seva majoria per telèfon (80%) en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Els altres mitjans de contacte són presencialment a la seu de la Conselleria al carrer Alcalá 16, per escrit o via telemàtica. Així mateix hi ha un tècnic especialitzat en sistemes d'informació geogràfica dedicat al desenvolupament i actualització de cartografia digital de caràcter ambiental en la Comunitat de Madrid que li sol · liciti els tècnics del Servei.

ECOEMBES | Control de qualitat del servei i nombre de contenidors

Servei de control de qualitat del servei i del nombre de contenidors. (2013-2019)

L'objectiu és auditar l'estat dels contenidors de paper-cartró (blau) i envasos (groc) que els ajuntaments tenen ubicats a les seves vies públiques. Els auditors d' sm, sistemes mediambientals s'avaluen per cada contenidor les següents característiques:

- Estat del cos,
- Percentatge d'ompliment,
- Boques,
- Elements d'elevació,
- Serigrafia,
- Tipologia de contenidor (càrrega lateral, càrrega posterior, soterrat, etc.)

Prèviament a la inspecció, els tècnics de sm es posen en contacte amb els municipis i els demanen l'inventari de contenidors i freqüències de recollida per establir les rutes de les auditories. El control normal a un Ajuntament arriba al 25% dels contenidors instal·lats. Tota la informació presa juntament amb les fotografies dels contenidors s'incorporen a una aplicació informàtica que s'envia directament a Ecoembes per a la seva avaluació. En el projecte treballen actualment 4 equips de camp més un equip coordinador a les oficines.

OLSER IMPREMTA | Actualització legislativa

El servei que s'ha prestat a l'empresa OLSER IMPREMTA, situada a Olot, durant els anys 2009-2010 s'engloba dins dels treballs d'identificació i actualització de legislació ambiental que porta a terme l'equip de sm, sistemes mediambientals a través de la eina legislativa sm legis.

Durant aquest període de temps, els tècnics de sm realitzar una auditoria legal de les instal · lacions i l'activitat productiva de OLSER identificant amb això la normativa mediambiental i els requisits legals ambientals que els aplicaven.

Un cop realitzada aquesta primera identificació, es va dissenyar un perfil d'usuari en el sm legis per OLSER IMPREMTA, bolcant tota la legislació i requisits que aplicaven a l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, el responsable de medi ambient de OLSER podia accedir on line a l'aplicatiu i consultar la normativa ambiental, a més de realitzar el seguiment cada un dels requisits legals d'obligat compliment que els afectaven, donant compliment als requeriments que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004.

Com en la resta d'usuaris del sm legis, tota la informació continguda en el perfil de OLSER s'actualitzava mensualment, garantint d'aquesta manera la inclusió de totes les novetats legislatives que afectaven l'empresa.