AJ. SANT CUGAT | Taller de crispetes a pedals al Dia sense cotxes
Dins del marc de la Setmana de la mobilitat, Sant Cugat va celebrar el Dia mundial sense cotxes, on sm va fer una activitat amb bicicletes que generen energia.
 
Es tractava de fabricar crispetes amb una clàssica màquina de fira que funciona amb l'electricitat generada pedalant amb les bicis generadores.
 
Els participants havien de pujar a les bicicletes i pedalar una estona fins que generaven l'energia necessària per fer funcionar la màquina i sortissin les crispetes.
Aquesta activitat tracta els temes relatius a les energies sostenibles d'una manera participativa i utilitzant elements atractius per al infants i adults en un context d'activitats d'oci i diversió. 
MCP | Campanya per a la gestió de la fracció orgànica a l'àrea rural (Fase IV)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per a la gestió de la fracció orgànica dels residus de la Comarca de Pamplona. (2016)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va programar per al 2016 una campanya de comunicació que inclou per una banda, accions de comunicació directa i de proximitat per extendre la gestió de la matèria orgànica a l'àmbit rural de la Mancomunitat (fase IV), i de l'altra, activitats de reforç del missatge en aquelles poblacions d'àrea urbana i periurbana que ja disposaven de 5è contenidor i que van ser objecte central de la campanya durant 2015 (Fase III).
 • El principal objectiu en l'àmbit rural és aconseguir la participació en el compostatge domèstic del major nombre de població (particulars, productors singulars i grans productors), aconseguir la participació del major nombre de població en el compostatge comunitari en aquelles localitats en què s'instal·li, així com recollir informació útil i de valor en acabar cadascuna de les fases de cara a millorar el pla de comunicació, la participació i els resultats de les fases restants.
 • Quant als objectius per a l'àrea urbana i periurbana de la Mancomunitat, són reforçar la recollida selectiva de la matèria orgànica i el seu dipòsit en el 5è contenidor en els barris i poblacions que es van sumar a aquest sistema durant 2015 (Fase III), així com millorar l'índex de dipòsit de matèria orgànica de les llars inscrits respecte al total del que hipotèticament produït.
AENA | Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental

Assistència tècnica per al manteniment del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001 dels Serveis Centrals d'Aena Aeroports S.A. (2016-actualitat)

Des d'agost de 2016 sistemes medioambientales és l'empresa responsable de l'Assistència tècnica per al manteniment del Sistema de Gestió Ambiental dels Serveis Centrals d'Aena compost per 5 instal·lacions en el municipi de Madrid:
 • Edifici Arturo Soria
 • Edifici Piovera Blau
 • Edifici de Laboratori
 • Centre de Dipòsit de Suport Logístic (DAL)
 • Centre d'Arxiu General
La certificació del Sistema de Gestió Ambiental garanteix el compliment dels requisits fixats per les normes internacionals de referència, així com la verificació periòdica del grau de compliment de la legislació vigent en matèria ambiental i energètica. El personal d'sm, des del mateix edifici Piovera Blau, és el responsable de mantenir al dia tota la documentació del Sistema de Gestió Ambiental segons la Norma UNE ISO 14001 implantat per AENA en aquestes instal·lacions.
 
Per a això, periòdicament es revisen tots els requisits ambientals i legals del sistema i els s'actualitza per donar compliment a les necessitats del sistema.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats d'Igualada
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, sm està realitzant des d'abril de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 2810 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Pineda de Mar
La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Pineda de Mar promouen de forma conjunta la realització d'un cens d'activitats del municipi, que sm està duent a terme des d'abril de 2016 amb l'objectiu de dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
 
Entre els mesos d'abril i setembre de 2016 s'han revisat un total de 1583 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat s'introdueixen en el Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
Des de finals de setembre s'està realitzant un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permetrà confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.
OFIRAEE | Assistència tècnica integral de l'oficina de coordinació OfiRaee

Coordinació logística per a la gestió de RAEE procedents de deixalleries. (2016-actualitat)

OfiRaee és la Plataforma Informàtica de Coordinació Logística per a la Gestió dels RAEE procedents dels Punts Verds municipals. És per tant, el punt de trobada i coordinació de tots els principals agents que participen en el reciclatge: els SIG autoritzats, els ens locals i els Punts Nets. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, s'homogeneïtza la informació, es facilita la facturació dels ens locals als SIG i es resolen amb més eficàcia les possibles incidències.
L'objecte del servei és la dedicació d'un equip tècnic amb experiència per a l'assistència tècnica integral de l'Oficina de Coordinació de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (OfiRaee). L'abast dels treballs és l'assistència tècnica integral de l'Oficina de Coordinació que inclou la totalitat dels treballs de caràcter tècnic i administratiu que està oficina té encomanada pels sistemes de responsabilitat ampliada al productor de RAEE a totes aquelles comunitats autònomes, ciutats autònomes o cabildos insulars on hi ha un conveni marc que reculli la necessitat d'aquesta oficina de coordinació. Les principals tasques que es duen a terme són:
 • Suport en el funcionament intern de l'Oficina de Coordinació.
 • Assistència tècnica en les relacions de l'Oficina de Coordinació amb altres entitats
ECOEMBES | Incorporació del Canal HORECA al sistema de recollida selectiva d'envasos

Assistència tècnica al projecte pilot de recollida selectiva d'envasos lleugers al Canal Horeca. (2017-2018)

Per tal d'incrementar els objectius de recollida d'envasos lleugers, una de les estratègies proposades per Ecoembes és incorporar a la recollida selectiva d'envasos ja implantat en els municipis els residus procedents del Canal HORECA (Hostaleria, Restauració i Càtering).

sm, ha estat contractat per realitzar aquest projecte pilot en diferents municipis de tot l'àmbit estatal prestant serveis destinats a la recopilació d'informació, posada en marxa i seguiment posterior dels processos, on què els nostres tècnics contacten amb els establiments i els animen a participar en el projecte conscienciant de la importància que té que separin els residus d'envasos per a la seva correcta gestió i benefici ambiental de tots.

S'ha actuat sobre els següents municipis:  Tarragona, Badalona, Salou, Malgrat de Mar, Oviedo, Mérida, León, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Torrejón de Ardoz, Sangüesa, San Javier, Campo de Gibraltar...

Als establiments que s'adhereixen se'ls facilita els mitjans de contenerització i les guies per a una correcta separació i se'ls lliura un segell per a la seva ubicació en l'establiment i informació a tots els seus clients.

AJ. ORPESA DEL MAR | Activitats mediambientals a la platja

Educació ambiental mitjançant activitats a les platges d'Orpesa del Mar. (2015)

Amb l'objectiu d'ajudar a la difusió de les bones pràctiques mediambientals a les platges d'Orpesa del Mar es van realitzar activitats mediambientals mitjançant la realització de jocs i tallers per a nens, a partir de 3 anys, durant la temporada d'estiu.

Les activitats van ser enfocades a promoure una sèrie de continguts de bones pràctiques:
 • Respecta l'entorn natural en què et trobes.
 • No deixis residus a la platja, utilitza les papereres i contenidors pròxims.
 • No entris ni abandonis vidres a la sorra.
 • Utilitza responsablement l'aigua, consumeix només la que necessites i no empris sabons, etc.
Les activitats realitzades van consistir en set jornades estructurades en base a dos llocs atesos per dos monitors cadascun. En un dels llocs es realitzaven jocs a la sorra i en l'altre, tallers de manualitats, sent compatible participar en un després de l'altre. En algunes jornades les manualitats realitzades servien com a complement per als jocs, en altres se'ls podien endur a casa com a record de bones pràctiques. La durada de cada jornada va ser de quatre hores en horari de 17:00 a 21:00h i es van dur a terme durant el mes d'agost.
AJ. VALÈNCIA | Escola d'Estiu a la "Alqueria de Fèlix"

Servei d'Educació ambiental al CIAM Alqueria de Fèlix. Escola d'estiu. (2016, 2017)

L'escola d'estiu de l'Alqueria de Fèlix, dependent de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València, funciona durant els mesos de juny a setembre i va dirigida a nens/es en edats compreses entre els 6 i 10 anys, pretenent conciliar la vida laboral i familiar durant el període de vacances escolars, transmetent a través del joc i els tallers valors de respecte al medi ambient i ensenyar conceptes com el de desenvolupament sostenible i inculcar bons hàbits per a la reducció de residus a la llar.
 
El CIAM Alqueria de Fèlix es troba situat al parc de Marxalenes. Té una llacuna artificial, que reprodueix l'Albufera i el seu ecosistema és molt interessant, ja que podem veure la flora i fauna enmig d'un entorn urbà. Aprofitant les instal·lacions del centre, sm proposa un programa complet d'activitats, jocs i tallers, tractant temes que sempre giren al voltant de l'educació ambiental: el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, l'efecte hivernacle, la problemàtica dels residus domèstics, les energies renovables, la petjada del carboni ... També aprenen com ha evolucionat el paisatge de la ciutat de València i els canvis en els models de vida.
 
Tots els dies, tutelats per monitors/educadors ambientals, es fa un repàs escolar, un taller amb materials reutilitzables o reciclats i es duen a terme jocs amb temàtica ambiental. Setmanalment es realitza una excursió i una petita festa de comiat.
 
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats del Papiol
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Papiol,  sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi del Papiol. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

La primera fase del treball es porta a terme durant el primer semestre de 2016, revisant-un total de 642 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat són introduïts en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.

Entre juliol i setembre es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp ha permès confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. A partir d'aquí es procedeix al tractament de les dades obtingudes en camp.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de St. Esteve Sesrovires
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires, sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 428 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
ARC | Servei d'informació especialitzada en gestió de residus

Servei d'informació especialitzada i assessorament en la gestió de residus de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) (2000-2019)

sm va guanyar per primera vegada l'any 2000 el concurs públic del Servei d'Atenció Telefònica de l'Agència de Residus de Catalunya, el qual s'ha anat renovant successivament fins al dia d'avui. El servei es proporciona des de les instal·lacions d'sm a Barcelona.

Aquest servei disposa d'un equip de professionals que orienten tant empreses i administracions com ciutadans, sobre tràmits, normativa i gestió de residus, a més de recopilar i elaborar la informació. L'equip d'informació especialitzada, format per tres tècnics, dóna resposta a consultes rebudes per part de tot tipus d'usuaris relacionades amb la gestió de residus en general. Això implica un coneixement profund sobre la gestió de residus industrials, municipals i altres, així com dels tràmits administratius i de les bases de dades de l'ARC. També es dóna resposta a consultes rebudes per correu electrònic, correu ordinari, fax, etc. 

Durant l'època de presentació de la DARI s'incrementa el nombre de tècnics al servei per poder donar cobertura a l'augment del nombre de consultes. L'equip proporciona informació sobre la DARI i assessora els usuaris per a la seva correcta formalització.

Com a dada orientativa, es poden arribar a atendre més de 15.000 consultes telefòniques anuals, més de 600 mails i es poden tramitar un centenar de documents de diferent tipus.

AJ. VALDEPEÑAS | Educació ambiental escolar

Activitats de conscienciació i educació mediambiental per al foment del reciclatge i la conservació del medi natural de Valdepeñas.

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació que promou el Consorci RSU Ciudad Real, el principal objectiu és conscienciar sobre la importància de la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos.
 
Durant els dos últims cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 a més de desenvolupar íntegrament les campanyes, l'Ajuntament de Valdepeñas va requerir a sm per a realitzar una jornada de conscienciació específica adreçada als alumnes d'Educació Primària dels centres escolars de Valdepeñas amb l'objectiu de fomentar la conservació i la separació de residus a les zones verdes del municipi.
 
Per això, els participants visitaven un dels Parcs del municipi seleccionat prèviament per l'Ajuntament i realitzaven jocs de simulació en què prenien consciència de la necessitat de fer un bon ús d'aquestes superfícies quan es fan activitats ja que permet l'ús i gaudi per part de tota la població al mateix temps que es facilita la gestió dels residus.

AZARO FUNDAZIOA | Proposta Programa LIFE Medi Ambient
La Fundació Azaro (Markina – Xemein), conjuntament amb l'institut basc d'investigació i desenvolupament NEIKER – Tecnalia  van encarregar a sm sistemes mediambientals, la preparació d'una proposta de projecte per presentar a la convocatòria 2015 del Programa LIFE (medi ambient)
 
La proposta, en el marc del format i contingut definit per la Comissió Europea, formulava un projecte basat en els principis de l'economia circular, un dels pilars de la política comuna europea, que reunia un partenariat d'actors al País Basc i el Piemont, amb l'objecte de generar sinèrgies i fomentar un desenvolupament local més sostenible a partir de la transformació  i el reaprofitament productiu dels residus provinents de la indústria vitivinícola com a subproductes i nous recursos en altres sectors diferents al primari. Un concepte que alhora que fomenta la reducció en la generació dels residus i redueix la pressió sobre els sistemes naturals gràcies a l'estalvi en el consum de matèries primeres.
AJ. STA. PERPÈTUA DE MOGODA | Tallers de Medi ambient i paisatge
s.m sistemes mediambientals dóna suport a les escoles de Santa Perpètua de Mogoda en la seva tasca educadora, realitzant tallers d’educació ambiental dins de la Programació Estable escolar 2015-2016 i 2016-2017 de la temàtica: Medi Ambient i Paisatge.
 
 • Taller "Consumim o ens consumim": té per objectiu promoure el consum responsable, divulgant i ajudant a conèixer diferents formes de consum i les conseqüències pel medi ambient i la societat d’un consum desmesurat de bens i serveis. Evitar compres compulsives i prevenir actes que siguin negatius pel medi ambient i/o socialment.
 • Taller "Les plantes màgiques": En aquest curs s'ha incorporat un nou taller per a alumnes de primària sobre les plantes remeieres a través d’un conte que ajuda a entendre conceptes com herba remeiera, herba culinària i cosmètica natural. S'identifiquen diferents tipus d’herba i els seus usos i els alumnes aprenen la importància dels recursos naturals a l’abast i que cal respectar-los. 
Tots els tallers són impartits per educadors ambientals i, a més de fomentar la participació activa dels alumnes, són un espai de sensibilització on els nois i noies reflexionen al voltant de la temàtica plantejada.
DIP. BARCELONA | Activitats per a la Setmana de l'Energia Sostenible 2015-2016

Tallers de cuina solar i sostenible i Tallers de Pedala amb energia. (2014, 2015, 2016, 2017)

sm sistemes mediambientals porta diversos anys treballant en aquesta campanya que lidera l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona en la que any rere any es promou l’ús d'energies sostenibles oferint tallers participatius i utilitzant elements atractius per a infants i adults en contextos d’activitats oci i diversió al carrer a diferents municipis de la província de Barcelona.
 
Cuina solar i sostenible: un cuiner i educador ambiental mostra als assistents com funciona una cuina solar de paràbola i dóna les instruccions per cuinar correctament i quins estris de cuina son els més adients. Es realitza una recepta amb l’energia solar mentres es parla de productes ecològics i de proximitat i sobre l’aprofitament d’aliments per tañ de reduir els residus de cuina i de l’estalvi energètic.
 
Pedala amb energia: amb les nostres bicis que generen energia, fabriquem granissats de llimona o crispetes per demostrar que es poden produir coses amb energies netes.
Els participants han de pujar a les bicis i pedalar una estona fins que es genera l’energia necessària per fer funcionar les màquines dels granissats o de crispetes.
Aquesta activitat tracta els temes relatius a les energies sostenibles d’una manera participativa i utilitzant elements atractius per als infants en un context d’activitats d’oci i diversió.
AJ. PALAMÓS | Sensibilització i educació ambiental

Planificació i execució de campanyes de sensibilització/educació ambiental (2015-2019)

L'objectiu d'sm és planificar, coordinar, difondre i executar campanyes i activitats de sensibilització i d'educació ambiental en el municipi de Palamós:
Activitats d'educació ambiental adreçades al públic en edat escolar: escoles, instituts, centres específics de formació dependents de l'ajuntament, casals d'estiu i camps de treball. Itineraris guiats per l'entorn natural de Palamós, visites a la depuradora i a la deixalleria, plantada d'arbres, apadrinament d'espais naturals i activitats i tallers concrets de descoberta del medi i sostenibilitat ambiental.

Campanyes de sensibilització ambiental adreçades a col·lectius específics: industrials, comercials, restauració, i a grups ciutadans determinats per barris o col·lectius: Campanyes de sensibilització de recollida de residus comercials a restauradors, al mercat municipal i altres activitats comerciants i industrials; Actuacions derivades d'incidències detectades pel servei d'inspecció i control, del servei de recollida d'escombraries (rebuig i recollides selectives), neteja viària i neteja de platges; Actuacions de conscienciació i resolució de problemàtiques  ambientals concretes: proliferació mosquit tigre,  tinença d'animals, plagues urbanes
Activitats d'educació i sensibilització ambiental adreçades al públic en general: residents censats al municipi, residents temporals i visitants ocasionals.  Activitats on el fil conductor defineix la idea global de medi ambient i la importància que té per Palamós l'actiu del seu patrimoni (flora, fauna, muntanya, litoral, terrestre, marí, arqueològic, agrícola, forestal…) i fomenti la implicació i vinculació de la ciutadania en la gestió dels diferents vectors ambientals del municipi (aigua, residus, mobilitat sostenible...)

 
AMB | Reparat millor que nou

Servei d'autoreparació promogut i finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (2010-actualitat)

El principal objectiu és facilitar a tots els ciutadans dels 36 municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona la possibilitat d'aprendre a allargar la vida útil d'objectes i aparells mitjançant la reparació i/o restauració, contribuint amb la reducció de residus i fomentant el estalvi. Es tracta d'un servei d'assessorament diari de reparacions d'objectes i tallers monogràfics setmanals.

L'assessorament diari posa a disposició dels usuaris unes instal·lacions equipades amb una zona d'atenció ciutadana, una zona de taller amb les eines necessàries i especialistes que ofereixen assessorament de cinc especialitats (electricitat, electrònica, bricolatge-fusteria, reparació de bicicletes i costura) , que indiquen quines metodologies i eines utilitzar en tot el procés d'auto-reparació. Els usuaris d'aquest servei simplement han de seguir en tot moment les indicacions dels tècnics especialistes per dur a terme les reparacions.

Es realitzen tallers monogràfics de temàtiques variades i enfocades a les necessitats de la llar ia la reutilització d'objectes, com són: iniciació a l'electricitat i electrònica, fontaneria, restauració de mobles, costura amb roba en desús, taller de fabricació de làmpades mitjançant la reutilització d'objectes, reparació d'equips informàtics ... També es duen a terme tallers itinerants, havent-se realitzat tallers a diferents centres de Barcelona, ​​alguns d'ells amb continguts adaptats a públic escolar.

RSU - CIUDAD REAL | Programa d'educació ambiental 2015-2016

Campanya d'educació ambiental en centres escolars "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos" (curs 2015-2016)

El Consorci de Residus Urbans de Ciutat Real, amb motiu de fomentar la recuperació i el reciclatge dels materials presents a la bossa d'escombraries domiciliària, a través de la realització d'activitats en un segment de població tan important com són els nens en edat escolar , es proposa la campanya d'educació ambiental dirigida a centres escolars d'educació primària i secundària, comptant novament amb els serveis de sm sistemes mediambientals per dur a terme les activitats i tallers previstos en aquesta campanya.

Els objectius de la campanya "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos" són que els alumnes aprenguin a diferenciar els diferents tipus d'envasos, coneixent els diferents contenidors que existeixen per a la recollida selectiva i aprenent quins residus es poden dipositar en cada un dels contenidors, a més de prendre consciència de la millor gestió de residus possibles 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i ser conscients de la responsabilitat de cadascú en la correcta gestió dels residus.

La campanya es completa amb visites a la planta de classificació d'envasos d'Almagro dirigida a alumnes de secundària.

 

AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de paper-cartró

Caracteritzacions de la fracció de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. (2014-actualitat)

Amb l'objectiu de poder disposar d'informació de la qualitat de la recollida selectiva del Paper i Cartró, es va iniciar l'any 2014 un seguit de caracteritzacions quadrimestrals dels residus entrats a la planta de SAICA NATUR RECYCLING de Zona Franca, seguint el protocol establert per Ecoembes. L'orígen de la mostra és sempre de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. A partir de la descàrrega del vehicle, es procedeix al següent procediment:

Sobre una mostra mínima de 1000 Kg es procedeix a la seva homogeneització per mitjans mecànics i un quarteig. De cada quart s'extreuen 50 Kg per a la seva posterior caracterització, on les fraccions a separar són: Paper Imprès - Envàs Domèstic amb Punt Verd - Envàs Domèstic sense Punt Verd - Envàs Comercial amb Punt Verd - Envàs Comercial sense punt verd - Cartró per begudes - Resta d'Impropis. Es realitza un informe fotogràfic de cada caracterització i un informe de resultats
 

L'anàlisi en detall de les dades de la qualitat de la recollida selectiva de paper i cartró, permeten poder disposar d'elements de coneixement per poder plantejar millores en el sistema de recollida i per altra banda poder disposar d'informació per platejar accions de comunicació, informació i sensibilització a la ciutadania en matèria de recollida de residus.