SM | Curs sobre trasllat de residus: RD 180/2015
sm ens adaptem a les necessitats dels nostres clients, per això oferim de forma periòdica els cursos que més ens demanen els nostres clients. Optimitzant el temps i la informació que oferim en cada un dels cursos, sintetitzant en la mesura del possible perquè cada jornada sigui del màxim profit per a tothom.
 
Aquest curs, presencial a les nostres instal·lacions i dirigit als responsables de la gestió de residus a les empreses, té com a objectiu donar a conèixer les principals novetats que introdueix el RD 180/2015 en la gestió de residus, tant en el trasllat entre comunitats autònomes , com dins de la pròpia comunitat.

En aquesta jornada es tracten els següents punts:
 • Novetats del nou règim de trasllat de residus i comparació amb l'anterior
 • Figura d'operador del trasllat
 • Gestió documental: contracte de tractament, notificació prèvia, document d'identificació
 • Realització de casos pràctics
 • Coexistència de la normativa autonòmica i estatal

 

AMB | Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus

Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus del Municipi de Montgat (2016-2017).

Com a part d'un encàrrec realitzat des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'equip tècnic d'sm ha dut a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Montgat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi, per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic de sm ha desenvolupat les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals. Determinació dels processos de generació. Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió. Idees sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
 • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
 • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
 • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2024, i punts a aconseguir el 2020. 
 • Balanç financer o Pressupost. Indicadors i actuacions de seguiment.
AMB | Difusió de serveis de prevenció de residus a la R-Festa

Servei de dinamització de l'estand i difusió dels serveis de prevenció de residus del Reparat Millor que Nou a la R-Festa (2016).

El passat diumenge 27 de novembre, sm Sistemes Medioambientals va participar en la R-Festa organitzada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
 
L'esdeveniment és una trobada lúdic-festiva sobre la reutilització i la reparació per sensibilitzar i implicar a la ciutadania vers la prevenció de residus
 
El personal d'sm es va encarregar de la dinamització de l'estand del Millor que Nou: Reparat! des d'on es feia difusió dels serveis d'autoreparació, tallers i xerrades que es fan al local del carrer Sepúlveda 45-47 de Barcelona, serveis gestionats per sm des de fa més de 7 anys mitjançant concurs públic.
 
Amb La R-Festa podem gaudir de mostres d'oficis, tallers pràctics de construcció de joguines o reparació de bicicletes, botigues de segona mà i espectacles per a tota la família.
AENA | Suport Mediambiental i Manteniment del SGI

Servei de suport mediambiental i manteniment del Sistema de Gestió Integrat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat (2016-actualitat)

sm, sistemes mediambientals porta a terme des d'octubre de 2016 al manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l'aeroport de Barcelona El Prat, així com el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental (que ja desenvolupem des de 2005). Tots dos serveis es duen a terme des de les pròpies instal·lacions d'Aena - El Prat.
 • Control operacional de SGI: El nostre objectiu és assegurar un adequat control operacional de les activitats que es duen a terme dins el recinte aeroportuari, comprovant el compliment del que estableix l'SGI en relació amb els aspectes ambientals: residus, aigües residuals, superficials i subterrànies , consum de recursos naturals, aigua, energia, aire, soroll, medi natural i sòls, detectant possibles desviacions o no conformitats.
 • Control de qualitat: sm, també s'encarrega del control de qualitat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat realitzant un treball de camp i informes periòdics que especifiquin les conclusions extretes sobre la satisfacció del passatger a l'aeroport.
 • SAIM: es gestionen les reclamacions en matèria d'impacte ambiental i sol·licituds d'informació ambiental, a més de recopilar, analitzar i avaluar les dades, registres i informes ambientals i operacionals per poder donar resposta, i informar i comunicar a terceres parts interessades, la informació mediambiental adequada en cada cas. També es realitzen els seguiments d'incompliments d'AIP i de normativa aeronàutica específica.
AJ. RODA DE BERÀ | Assistència tècnica a ISO 14001 i EMAS a les platges

Suport per al manteniment i assessorament del reglament EMAS (REG. 1221:2009) i ISO 14001 a les platges i passeig marítim del municipi. (2008-actualitat)

sm dóna suport a l'Ajuntament de Roda de Berà per al correcte funcionament i certificació del Reglament EMAS i ISO 14001:2015 a les platges del municipi (Platja Llarga, Platja Costa Daurada, Platja de la Pelliseta, Platja de la Punta de la Guineu) amb una longitud de més de 2.130 metres.
 
Aquestes platges tenen una molt forta estacionalitat, amb una gran afluència d'usuaris en període de temporada d'estiu, fet que implica una forta pressió sobre els serveis existents, que van des dels típics de restauració i guinguetes, passant per activitats lúdic-esportives, lloguer de gandules, parasols, salvament i socorrisme, patins a pedals o motos aquàtiques. 
Una part important del projecte consisteix en garantir el compliment normatiu de les regulacions del Pla d'Usos, normativa de Capitania Marítima i ordenances d'activitats de pública concurrència o de soroll.
 
El projecte implica la redacció i adaptació de documents, així com la realització d'auditories internes presencials i documentals, l'elaboració de No-Conformitats i proposta de resolució de les mateixes, la convocatòria i gestió de les reunions de seguiment i el suport a l'auditoria de certificació del sistema realitzada per AENOR.
TIRME | Caracterització de residus d'envasos i fracció resta
sm, durant l'estiu i la tardor de 2016 ha realitzat diverses caracteritzacions de residus d'envasos i fracció resta per l'empresa TIRME, dins de l'àmbit de Mallorca, amb un triple objectiu:
 1. Per una banda, poder identificar les fraccions que es podrien recollir selectivament a altres fraccions i en canvi, estan derivant-se a una fracció equivocada. D'aquesta forma es té informació per poder canalitzar accions i campanyes de millora de la recollida selectiva.
 2. Per un altre banda, de les fraccions d'envasos lleugers, es feia una determinació del volum que ocupaven. La determinació es realitzava per tipologia de material d'envàs (plàstic PET, Metall Fèrric, Metall no Fèrric, Brics ...) i per tipologia de producte que contenien (aigua, refrescos, cerveses, sucs, aliments sòlids ...). D'aquesta forma es pot obtenir informació per poder determinar la correcció del volum de contenització de la zona objecte de l'estudi.
 3. Per últim, per les fraccions d'envasos lleugers líquids, es comptabilitzaven unitats. D'aquesta forma es podia disposar d'informació relativa al possible pagament específic al material per a un SIG (Sistema Integral de Gestió) 
UIPSA | Caracterització de residus de Pulper

Caracterització de residus de pulper per Unió Industrial Papelera - UIPSA (2016)

Un equip de caracteritzadors especialitzats, durant una campanya de 4 setmanes entre els mesos d'abril i maig de 2016, va realitzar 8 caracteritzacions de residus de pulper, un provinent de material "sòlt" amb una alta proporció de paper i plàstic i una altre identificat com a "corda" amb un alt element de plàstic i filferros que configuren la bala.
 
D'aquests materials es realitzava una separació manual de materials fibra de cartró, plàstics, metalls i altres i una posterior separació segons granulometria de menys de 5 mm, entre 5 i 20 mm i major a 20 mm. 
 
Finalment, de cadascuna de les fraccions es prenia una mostra per poder determinar en laboratori el poder calorífic, la humitat i percentatge de clor, atès que s'estava realitzat un estudi pel possible aprofitament energètic d'aquests materials.
DIP. TARRAGONA | Redacció del Pacte d'Alcaldes per una Energia Sostenible

Redacció del Pacte d'Alcaldes per una energia sostenible local a 4 municipis de la província de Tarragona (2016-2017).

La Diputació de Tarragona es va adherir al Pacte d'alcaldes i alcaldesses com a coordinadora territorial de la demarcació de Tarragona. El Pacte és una iniciativa de la Comissió Europea per contribuir a mitigar el canvi climàtic des del món local, amb la reducció d'un 40% d'emissions de CO2 l'any 2030. sm, durant els anys 2016 i 2017 desenvolupa les tasques de les activitats de Pacte d'Alcaldes d'Energia Sostenible als municipis de Banyeres del Penedès, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

En aquest projecte es realitzaren diverses VAE (Valoració Energètiques d'Equipaments), Certificacions Energètiques d'edificis municipals i quantificació i caracterització energètica dels diversos municipis per tal de poder platejar accions de millora. Aquestes millores anaven dirigides a la millora de l'eficiència energètica tant d'equipaments municipals com de les llars, una millora de la comptabilitat energètica, un canvi d'hàbits de consum i, en definitiva, una millora pel medi ambient.

AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'HUT a Ciutat Vella

Comprovació i visualització d'emplaçament i activitats d'Habitatges d'Ús Turístic als diferents barris del Districte de Ciutat Vella (2016)

El municipi de Barcelona, durant els últims anys, han proliferat els Habitatges d’Ús Turístics (HUT). La ciutadania ha demanat una major regulació i, per altre banda, l’Ajuntament de Barcelona ha limitat les llicències disponibles. Tot això ha provocat la necessitat de realitzar diverses batudes per la ciutat, picant portes i pujant a pisos per detectar aquests habitatges d’ús turístic (amb ocupació de turista de menys de 31 dies) i comprovant la seva legalitat.
 
El treball va realitzar-se dins de tot l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, incloent els barris de Raval, Gòtic, Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Es va actuar sobre més de 2.000 ubicacions (pisos) que eren susceptibles de tenir un HUT a la seva ubicació. També es va treballar sobre un llistat de denúncies específiques de la Barceloneta, es varen realitzar dues batudes específiques a totes les vivendes de les Rambles i a través de la detecció de HUTS en portals d'internet de lloguer d’habitacions i pisos.
 
El grau d’incidència pot ser considerat baix, amb aproximadament un 2,0 % de deteccions d’HUTs, malgrat que s’han de referir les dificultats existents en la detecció de turistes, atès que en llargues franges horàries no hi són presents a la vivenda, molts d’ells no obren les portes per desconfiança i, fins i tot, molts d’ells tenen instruccions de no obrir per consignes rebudes pels propis llogaters, per tal d’evitar una possible multa  sanció.
AJ. DOSRIUS | Assistència tècnica mediambiental

Suport i assessorament en matèria de Medi Ambient a l'Ajuntament de Dosrius. (2016-2019)

sm sistemes mediambientals realitza el servei d'assistència tècnica del Departament de medi ambient del municipi de Dosrius. Dosrius és un municipi de 5.000 habitants i escaig, de la comarca del Vallès Oriental dins de l'àmbit del Maresme. Malgrat ser un municipi petit en població, té una forma implicació ambiental i natural, atès que té influència a les serres del Corredor i de Montalt. 
 
S'ha realitzat la cobertura horària de dilluns a divendres de 9 a 13 h, amb l'aportació de tasques addicionals en horari de tarda, per complementar l'acció inspectora i de confirmació de dades per a informes tècnics. 
 
Les tasques desenvolupades pel personal tècnic de suport a l'Ajuntament de Dosrius, són variades, des de l'atenció ciutadana, passant per treballs de revisió de finques rústiques, identificació de plagues a zones boscoses, suport als plans contra incendis de finques a dins de boscos, campanyes per la millora de recollida de residus, tramitació de denúncies i incidències a via pública, redacció de documents tècnics i preparació de subvencions o la revisió del correcte funcionament de compostadors de ciutadans per al càlcul de la taxa de residus, entre d'altres.
SECOMSA | Caracteritzacions de fració resta de 12 municipis

Determinació de materia recuperable dins la fracció resta de 12 municipis del Baix Camp (2016)

Des de l'empresa SECOMSA, explotadora de la planta de Botarell, se'ns va contractar les caracteritzacions dels residus de la fracció resta de 12 municipis de la comarca del Baix Camp per tal de poder determinar el grau de potencial millora dins de les recollides selectives. Els municipis varen ser: Pratdip, La Selva del Camp, Vilanova Escornal, Montbrió del Camp, Vadellós, Riudoms, Astellvell, Almoster, Botarell, Les Borges, Albiol i Vinyols.
 
L'objectiu principal era el de determinar el percentatge de materials "recuperables" es de la mostra caracteritzada. Així doncs, es varen determinar les quantitat de paper i cartró, envasos lleugers, vidre, fracció orgànica i residus vegetals, entre d'altres.
 
La caracterització es va fer a la mateixa planta de Botarell, amb un equip de dos caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.
POBASA | Caracteritzacions de residus orgànics

Caracteritzacions de residus orgànics de les activitats comercials del Port Olímpic de Barcelona. (2016)

Des del Port Olímpic de Barcelona, durant l'any 2016, va surgir la necessitat de conèixer la qualitat de la recollida selectiva de residus orgànics originats per les activitats comercials i de restauració existents dins del seu àmbit d'actuació.
 
El pla de caracteritzacions va constar de dues repeticions, identificades en dos períodes separats i de clara diferenciació per tal de poder avaluar tendències i possibles estacionalitats. La nostra tasca va anar des de la identificació dels moments òptims de caracterització per disposar de dades representatives, a la coordinació amb el Port Olímpic de Barcelona i la planta receptora de residus (Ecoparc-1) per la guarda correcta de la mostra.
 
La caracterització es va realitzar a la mateixa planta d'Ecoparc-1, amb un equip de caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.
ECOEMBES | Control de Qualitat de rutes de recollida

Servei del Seguiment de rutes de recollida d'envasos lleugers a entitats locals. (2016-2017)

Ecoembes va confiar al 2016 el control de qualitat de rutes de recollida d'envasos lleugers a sm, realitzant-se controls en municipis de totes les comunitats autònomes de l'estat, l'objectiu és analitzar la quantitat de residus d'envasos recollits en una ruta completa per determinar el grau de eficiència d'aquesta recollida.
 
En 2016 es van realitzar més de 50 seguiments. El treball consisteix a seguir al vehicle recol·lector durant tota la ruta, recollint la següent informació:
 

 • Ubicació de cada punt de contenerització
 • Temps de buidatge dels contenidors
 • Estat en què es deixa els punts de contenerització un cop s'ha produït la recollida
 • Maneig del mobiliari públic per part dels tècnics de recollida de les contractes
RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental a escolars 2016/2017

Campanya d'educació ambiental escolar "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos". (2016-2017)

Com en anys anteriors, el Consorci de Residus Sòlids Urbans de la Província de Ciudad Real ha comptat amb sm per desenvolupar en els centres educatius dels 59 municipis consorciats que tenen implantada la recollida selectiva d'envasos, la Campanya d'Educació Ambiental Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos.
En el curs escolar anterior es va comptar amb la participació de 98 centres escolars d'educació primària a les aules es van impartir un total de 735 tallers a més de 14.000 alumnes. A més de les activitats a l'aula es realitza també el Concurs de cartells, que com en edicions anteriors compta amb una dotació econòmica de 600 € per al Col·legi i un regal personal per a cada un dels nens guanyadors.
 
Per al curs 2016-2017 es presenten un conjunt de noves activitats innovadores, entretingudes, creatives i de qualitat, relacionades amb la recollida i selecció de residus per al seu reciclatge, i adaptades a cada cicle d'Educació Primària. Es tracta de xerrades interactives, amb jocs i tallers en els quals es fomenta la creativitat i participació dels alumnes, mostrant els beneficis mediambientals derivats de la recollida selectiva mentre els alumnes prenen consciència de la responsabilitat personal en la correcta gestió dels residus.

DIP. BARCELONA | Estudi de la viabilitat de R i PxR a la deixalleria de Manlleu

Estudi sobre la viabilitat de reutilització i preparació per a la reutilització (R i PxR) a la deixalleria de Manlleu (2016).

Dins dels Serveis d'assessorament i suport a les Deixalleries (ASDE) que desenvolupa sm sistemes mediambientals per la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat un estudi sobre la viabilitat i perspectives de reutilització i preparació per a la reutilització a la deixalleria de Manlleu. L'objecte d'aquest estudi és avaluar l'habilitació d'un espai, associat o no a la deixalleria municipal del Verdaguer, al municipi de Manlleu, per portar a terme la reutilització i/o la preparació per a la reutilització d'alguns materials lliurats al punt verd per la ciutadania, fomentant així la prevenció de residus.

Aquest estudi també recull la descripció dels processos per a desenvolupar les activitats de reutilització de materials com: l'espai necessari, les tasques del personal, les eines, etc.,  i una orientació sobre la inversió econòmica necessària pel funcionament de les activitats de reutilització, establint comparacions entre el cost de la gestió de materials potencialment reutilitzables com a residu i la gestió mitjançant la reutilització.

SIGFITO | Caracterització d'envasos agraris

Estudi de caracterització de residus d'envasos agraris a plantes de transferència (2016-2017)

Sigfito Agroenvases S.L. és una societat sense ànim de lucre creada amb l'objecte d'organitzar un sistema de recollida d'envasos agraris per donar-los un tractament mediambiental correcte. Aquest projecte es du a terme per tal de conèixer el tipus de separació i la proporció d'envasos agraris que estan adherits al sistema de responsabilitat ampliada del productor SIGFITO. 
 
Aquesta organització contracta els serveis de sm, sistemes mediambientals per a realitzar caracteritzacions dels envasos agraris recollits en les plantes de transferència procedents de les diferents cooperatives agrícoles d'Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Navarra i València.
 
Els treballs es realitzen durant els mesos de primavera i tardor amb la finalitat de determinar el percentatge d'envasos recollits que estan adherits a Sigfito i la seva correcta separació en Fitosanitari i No fitosanitaris. A cada caracterització, un equip d'especialistes en caracteritzacions d'sm mostreja un mínim de 1.000 kg d'envasos.
AJ. VALÈNCIA | Serveis d'educació ambiental
sm sistemes mediambientals és l'empresa responsable de gestionar, dinamitzar i dur a terme durant 2016-2017 l'educació ambiental de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València per a promoure i potenciar la responsabilitat amb el medi ambient i la sensibilitat amb l'entorn tant urbà com natural. El projecte s'enfoca a la població escolar, però també a estudiants universitaris, famílies i públic en general des de les diferents instal·lacions:
 • Casal d'Esplai del Saler: situat al parc natural de l'Albufera, es proposen visites guiades per la platja, les dunes, la Majada, l'Albufera i la Marjal. Es apostuesta també per desenvolupar diverses activitats sobre aus tals com la identificació, anellament o la construcció d'una menjadora.
 • Casal d'Esplai de Rocafort: situat en un espai urbà que dóna la possibilitat de treballar aspectes com pautes de consum responsable, energies alternatives, bones pràctiques per estalviar aigua, gestió de residus domèstics o l'origen i la gestió de l'horta valenciana tradicional .
 • Aula d'Interpretació Ambiental Alqueria de Fèlix: situat al costat d'una llacuna artificial que reprodueix l'Albufera, el seu ecosistema resulta molt interessant ja que podem trobar aiguamolls, flora i fauna en un entorn urbà. Per aquesta zona es desenvolupen visites guiades, estudis sobre les plantes i els arbres autòctons, activitats que permeten treballar temes com el reciclatge o el malbaratament alimentari a les ciutats i les seves conseqüències, facilitant eines per evitar el malbaratament d'aliments.
DIP. BARCELONA | Tallers d'aprofitament alimentari
Amb l'objectiu de donar a conèixer la problemàtica del malbaratament d'aliments a nivell global i local i de sensibilitzar a la població envers l'aprofitament dels aliments i la reducció de residus, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona va oferir durant l'any 2015 i 2016 a tots els municipis de la demarcació territorial de Barcelona uns tallers de cuina d'aprofitament d'aliments. Es realitzen 50 tallers en diferents municipis de la província de Barcelona.
 
En aquests tallers, dirigits a grups reduïts i de 2h de durada, un educador/a ambiental dóna les eines i recursos necessaris per tal d'evitar llençar aliments durant el procés de consum domèstic: la planificació, la compra en botigues de proximitat o mercats, el transport, l'emmagatzematge en el frigorífic o rebost, la neteja, el procés d'elaboració, els mètodes de cocció, les sobres dels àpats, etc.
 
També s'ensenyen i s'elaboren diferents receptes senzilles i pràctiques amb l'objectiu d'aprofitar aliments que sovint es llencen però que es podrien utilitzar, així com receptes per aprofitar les restes dels àpats.
AJ. SANT CUGAT | Taller de crispetes a pedals al Dia sense cotxes
Dins del marc de la Setmana de la mobilitat, Sant Cugat va celebrar el Dia mundial sense cotxes, on sm va fer una activitat amb bicicletes que generen energia.
 
Es tractava de fabricar crispetes amb una clàssica màquina de fira que funciona amb l'electricitat generada pedalant amb les bicis generadores.
 
Els participants havien de pujar a les bicicletes i pedalar una estona fins que generaven l'energia necessària per fer funcionar la màquina i sortissin les crispetes.
Aquesta activitat tracta els temes relatius a les energies sostenibles d'una manera participativa i utilitzant elements atractius per al infants i adults en un context d'activitats d'oci i diversió. 
MCP | Campanya per a la gestió de la fracció orgànica a l'àrea rural (Fase IV)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per a la gestió de la fracció orgànica dels residus de la Comarca de Pamplona. (2016)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va programar per al 2016 una campanya de comunicació que inclou per una banda, accions de comunicació directa i de proximitat per extendre la gestió de la matèria orgànica a l'àmbit rural de la Mancomunitat (fase IV), i de l'altra, activitats de reforç del missatge en aquelles poblacions d'àrea urbana i periurbana que ja disposaven de 5è contenidor i que van ser objecte central de la campanya durant 2015 (Fase III).
 • El principal objectiu en l'àmbit rural és aconseguir la participació en el compostatge domèstic del major nombre de població (particulars, productors singulars i grans productors), aconseguir la participació del major nombre de població en el compostatge comunitari en aquelles localitats en què s'instal·li, així com recollir informació útil i de valor en acabar cadascuna de les fases de cara a millorar el pla de comunicació, la participació i els resultats de les fases restants.
 • Quant als objectius per a l'àrea urbana i periurbana de la Mancomunitat, són reforçar la recollida selectiva de la matèria orgànica i el seu dipòsit en el 5è contenidor en els barris i poblacions que es van sumar a aquest sistema durant 2015 (Fase III), així com millorar l'índex de dipòsit de matèria orgànica de les llars inscrits respecte al total del que hipotèticament produït.